Odgovori na najbolj pogosta vprašanja

Solarni sistem ne deluje, kaj narediti?

Več o tem si preberite v spodnjem prispevku:

Solarni sistem ne deluje, kaj narediti?

 

Ali lahko povsem sami namestimo solarni komplet?

Namestitev solarnega kompleta z enim 20W, 50W ali 100W solarnim modulom, kje je le nekaj 12V porabnikov, je res enostavna, če sledite navodilom, ki so priložena izdelkom.Namestitev solarnega sistema z enim ali večjimi solarnimi moduli 300W, pa nikakor ni enostavna. V takšnih solarnih kompletih so navadno tudi razsmerniki, ki pretvarjajo enosmerni v izmenični tok. Opraviti imamo z elektriko, ki je enaka omrežni.

Zato kupcem svetujemo: Priklop večjih solarnih sistemov naj obvezno izvede eletroinštalater , ki dobro pozna vse zakonitosti izmenične in enosmerne napetosti!

Kupce vnaprej opozarjamo, da pri montaži solarnih kompletov ne bomo dajali telefonskih navodil in nasvetov, saj ne moremo prevzeti odgovornosti za morebitne nesporazume, katerih posledica bodo okvare ali še kaj hujšega.

Zakaj ne smem priklopiti razsmernik na solarni regulator?

Na 12V ali 24V izhod iz solarnega regulatorja, lahko neposredno priklopimo le 12V/24V porabnike. Potreben tok za napajanje porabnikov, ne sme biti višji od toka, ki ga nudi solarni regulator. Ta podatke najdete v tehničnih podatkih solarnega regulatorja.Nikakor pa se ne sme priklopiti na 12V/24V izhod iz solarnega regulatorja, razsmernik. Razsmernik ni porabnik, ampak pretvornik enosmerne v izmenično napetost. Obremenitev razsmernika niha, zato solarni regulator tega ne bo prenesel brez škode. Rezultat bo okvara solarnega modula, ki ne sodi v okvir garancije.

Zakaj je treba upoštevati vrstni red priklopa na solarni regulator?

Pri priklopu akumulatorja, solarnega modula in porabnika, je treba vedno upoštevati naslednji vrstni red:

1. priklop akumulatorja – ev

2. priklop porabnika-ov

3. priklop solarnega-ih modula-ov

Vrstni red je pomemben zaradi tega, ker so vsi solarni regulatorji, ki jih prodajamo, 12V in 24V. Ko priklopimo en akumulator (12V) ali 24V akumulatorski sklop na solarni regulator, bo ta avtomatično zaznal ali gre za 12V ali 24V napetost.

Kakšne vrednosti naj vnesem za polnjenja akumulatorja v solarnem kompletu?

Okvirne vrednosti polnjenja za akunulatorje so:

12V sistem – 14,7V

24V sistem – 29,4V

48V sistem – 58,8V

Pri kateri napetosti naj se porabniki odklopijo, da bo imel akumulator daljšo življenjsko dobo?

Priporočene vrednosti za odklop akumulatorja:

12V sistem – 12V do 12,2V

24V sistem – 24V do 24,4V

48V sistem – 48V do 48,8V

Takšna nastavitev polnjenja pomeni praznjenje akumulatorja od 60% do 50%

Seštevek moči vseh porabnikov je manjši od moči razsmernika, pa so vendar problemi?

Seštevek moči (W) vseh porabnikov, ki so naenkrat vključeni, ne sme biti večji, kakor je trajna moč razsmernika. Kljub upoštevanju tega pravila, pa lahko pride do izpadov razsmernika.Nekateri stroji in naprave imajo visok zagonski tok. Med te sodijo hladilniki, vodne črpalke, pralni stroji, ročno električno orodje itd.Vodne črpalke imajo npr. lahko do 7x višji zagonski tok, kakor je njihov trajni praznilni tok.Razsmerniki, ki jih nudimo, imajo sicer 2x višjo vrhnjo moč, v primerjavi z nominalno močjo. Vendar se lahko zgodi, da se zagonske moči strojev v nekem trenutku združijo in razsmernik odpove.Razsmerniki v naši ponudbi imajo vgrajeno zaščito proti previsokem toku, vendar to ne pomeni, da jih lahko trajno preizkušamo. Okvara razsmernika, ki bo povzročena na ta način, ne bomo šteli kot upravičeno reklamacijo

Ali je potrebno za namestitev samostojnega solarnega sistema kakšno dovoljenje?

Za namestitev samostojnega solarnega, ki ne oddaja elektrike v omrežje, na streho, ni potrebno nobenega dovoljenja. Pred namestitvijo na streho, morate seveda sami preveriti, če nosilnost strehe dopušča namestitev solarnih celic in konstrukcije za solarne module.Seveda to velja za stavbe, kjer ste edini lastnik. Če je stavba večstanovanjska ali zgodovinsko zaščitena, boste potrebovali dovoljenje ostalih lastnikov ali ustreznega ministrstva za postavitev male sončne elektrarne.Če bodo moduli nameščeni na tleh, boste verjetno potrebovali gradbeno dovoljenje.

Ali lahko akumulatorje za solarni sistem namestim na podstrešje?

Nekateri kupci nameščajo akumulatorje na podstreho, ker so tam najbližje solarnim modulom in ker je na podstrehi navadno dovolj prostora.Če streha ni idealno izolirana, je to velika napaka, saj je lahko temperatura na podstrehi zelo visoka. Visoka temperatura pa je drugi največji sovražnik življenjske dobe akumulatorjev.Zato je treba akumulatorje prestaviti na hladen in zračen prostor. Pri tem pa je treba poskrbeti, da bo presek kablov, ki bodo zaradi tega daljši, ustrezen. Sicer bo prihajalo do pregrevanja kablov in dodatnih izgub v solarnem sistemu.

Ali lahko namestimo solarne module v ležeč položaju?

Solarne module lahko namestimo v pokončnem ali ležečem položaju.Pomembno je le to, da bodo sončne celice obrnjene čim bolj proti jugu in da je kot nagiba okoli 35°. Takšen kot ustreza solarnim sistemom, ki delujejo poleti.Če deluje solarni sistem tudi pozimi, naj bo naklonski kot blizu 60°, torej prilagojen zimskim razmeram.

Ali je monokristalni solarni modul res boljši od polikristalnega?

Monokristalni moduli imajo nekaj višjo efektivnost (1-2%) v primerjavi s polikristalnim modulom.Vendar je to le posplošena ugotovitev, treba bi bilo primerjati dva konkretna solarna modula, narejena z različno tehnologijo.Na drugi strani, je stopnja degradacije polikristalnih sončnih celic počasnejša od monokrostalnih modulov.Če pa vzamemo v obzir, da se izgube pri samostojnih solarnih sistemih pričnejo pri 26%, je izbira monokristalnih ali polikristalnih sončnih celic marginalna, razen če seveda ne gre za izredno omejitev s prostorom namestitve.

Streha ima sleme v smeri sever – jug. Kako naj namestimo solarne module?

Če je solarni sistem sestavljen iz večih solarnih modulov, predlagamo, da več modulov namestite na zahodno stran, kakor na vzhodno stran.

Ali naj izklopimo solarni sistem pred zimo?

Če solarni sistem čez zimo izklopite, se akumulatorji ne bodo polnili in bodo čez zimo sulfatizirali ter izgubili kapaciteto.Zato vam priporočamo, seveda če je solarni sistem ustrezno varovan, da izklopite le razsmernik, ostali del solarnega sistema pa naj deluje.Razsmernik je treba izklopiti, ker ima veliko samo porabo in bi po nepotrebnem praznil akumulatorje.Tako se bodo akumulatorji polnili tudi pozimi in ohranili svojo življenjsko dobo.Če pa ne gre drugače, odklopite akumulatorje, ugasnite razsmernik, akumulatorje odpeljite domov in jih polnite ali vzdržujte z avtomatskim polnilcem.

Zakaj je v kompletih tudi varovalka na kablu med razsmernikom in akumulatorjem?

Kupci, ki bi radi čimveč prihranili, oporekajo potrebi po varovalki, ki je nameščena med akumulatorjem in razsmernikom, češ, saj imamo varovalke za vse porabnike.DC varovalka, ki je nameščena med akumulatorjem in razsmernikom, ščiti solarni kabel pred visokim povratnim tokom. Zato mora biti nameščena čim bližje akumulatorju.

Ali bodo solarni moduli zdržali točo?

Vsi solarni moduli, ki jih prodajamo, imajo na prednji strani zaščito iz kaljenega stekla, ki zdrži \”normalno\” točo.Če bo toča tako močna, da vam bo razbila tudi strešnike, se lahko zgodijo tudi poškodbe solarnih modulov

Streha ima nizek naklon, ali naj nabavimo posebne nosilce za solarne module?

V Sloveniji je idealen naklonski kot za namestitev solarnih modulov okoli 35°. Če imate streho z nižjim naklonskim kotom in zadosti površine, vam priporočamo nabavo še kakšnega solarnega modula več, namesto posebne konstrukcije, ki bo omogočala naklon 35°.Cena solarnih modulov je v zadnjem času tako padla, da je ceneje nabaviti še en modul, ki bo nadomestil slabši izkoristek, kakor posebno konstrukcijo.

Ali lahko povežem med seboj dva solarna modula različne moči?

Solarne module lahko povežemo med seboj vzporedno ali zaporedno. Če jih povežemo zaporedno, bomo povečali napetost, če jih povežemo vzporedno, bo napetost ostala enaka, povečal se bo tok (A).Če povezujemo med seboj solarne module različne moči in napetosti, bo končni efekt, poenostavljeno povedano naslednji:

1. če jih povezujemo zaporedno in imajo enako napetost, bo tok solarnega sklopa enaka toku tistega solarnega modula, ki ima nižji tok

2. če jih povezujemo vzporedno, bo napetost solarnega sklopa enaka napetosti tistega solarnega modula, ki ima nižjo napetost.

Ali lahko uporabim 24V solarni modul v 12V solarnem sistemu?

60 celični solarni moduli nad 170W imajo običajno 24V nominalno napetost. Če želimo namestiti 12V solarni sistem, torej sistem z enim 12V akumulatorjem, je treba uporabiti MPPT solarni regulator, ki pretvori 24V napetost iz solarnega modula v ustrezno napetost, ki bo polnila 12V akumulator.Če bi za takšen namen uporabili standardni PWM solarni regulator, bi bila izgube prevelike.

Zakaj je napetost 12V in 24V solarnih modulov, znatno nad temi vrednostmi?

Vzemimo primer 100W solarnega modula iz naše ponudbe, ki ima napetost v točki največje moči 18,29V. Njegova nazivna napetost je 12V.Če bi dajal solarni modul le 12V napetosti, nebi mogel polniti akumulatorja, saj le-ta potrebuje napetost polnjenja do 15V, da se uspešno napolni.Podobno je s solarnimi moduli, ki imajo nazivno napetost 24V, napetost v točki največje moči, pa je znatno višja. Da se lahko napolni 24V akumulatorski sklop, mora biti napetost, ki jo daje solarni modul do 30V.

Solarni sistem ne daje zadosti elektrike, ali naj kupim le zmoglivejše akumulatorje ?

V solarnem sistemu morajo biti dotok energije, hramba (akumulatorji) in poraba v ravnovesju.Če ste mnenja, da vam solarni sistem ne zagotavlja zadosti energije za porabnike, bo treba povečati tako dotok energije, kakor kapaciteto akumulatorjev.Povečati le kapaciteto akumulatorjev ne bo zadosti, povečati bo treba tudi moč solarnega sklopa in sicer tako, da bosta v ravnovesju.Izjema je le, če uporabljate vikend striktno le ob koncu tedna. V tem primeru, se bodo akumulatorji pet dni v tednu polnili, praznili pa le ob koncu tedna. Če je tako, je povečanje kapacitete akumulatorjev zadosten ukrep.

Večja je kapaciteta akumulatorjev, boljše bo deloval solarni sistem?

Ta trditev povsem ne drži. Če je moč solarnih modulov premajhna, da bi napolnili akumulatorje, se akumulatorji ne bodo nikoli do konca napolnili.Zato bo kapaciteta akumulatorjev začela padati, s tem pa tudi življenjska doba. Dosegli boste ravno nasprotni učinek, kakor ste ga želeli.Kot že povedano, proizvodnja elektrike iz sončnih celic, kapaciteta akumulatorjev in poraba, morajo biti v ravnovesju..

Obrazložitev razlike med OFF-GRID Growatt in klasičnimi NET-METERING elektrarnami

Več o tem si preberite v spodnjem prispevku:

https://www.eurodiskont.net/obrazlozitev-razlike-med-off-grid-growatt-in-klasicnimi-net-metering-elektrarnami/

Kašen solarni komplet naj izberem za manjšo brunarico ?

Več o tem si preberite v spodnjem prispevku:

Kašen solarni komplet naj izberem za manjšo brunarico ?

Ali je nosilna konstrukcija že vključena pri nakupu solarnih kompletov?

Več o tem si preberite v spodnjem prispevku:

Ali je nosilna konstrukcija že vključena pri nakupu solarnih kompletov?

Ali lahko nakup opravim na sedežu podjetja ?

Več o tem si preberite v spodnjem prispevku:

Ali lahko nakup opravim na sedežu podjetja ?

Ali lahko naročeni izdelek osebno prevzamem na sedežu podjetja ?

Več o tem si preberite v spodnjem prispevku:

Ali lahko naročeni izdelek osebno prevzamem na sedežu podjetja ?

Ali OFF-GRID Elektrarna Growatt lahko deluje brez priključitve na električno omrežje ?

Več o tem si preberite v spodnjem prispevku:

https://www.eurodiskont.net/ali-off-grid-elektrarna-growatt-lahko-deluje-brez-prikljucitve-na-elektricno-omrezje/

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Shopping Cart