Povezovanje akumulatorjev v baterijski sklop

Akumulatorje povezujemo med seboj v baterijski sklop če želimo doseči večjo kapaciteto ali višjo napetost. Pri tem moramo pazite zlasti na naslednja pravila: – med seboj povezujamo le akumulatorje istega tipa, enake tehnologije in istega proizvajalca – akumulatorji morajo biti enako stari – akumulatorji morajo imeti enako napetost – povezave med akumulatorji morajo biti iz …

Povezovanje akumulatorjev v baterijski sklop Read More »